Gilingan Roll Mill

En the mill was pivoted on a post, which permitted the whole structure, along with the main sails, to swivel directly into the wind.Jw2019 tl nakakabit sa paikutan ang molinong ito, kaya ang buong istraktura, kasama na ang pangunahing mga layag, ay maibabaling sa direksiyon na pasalubong sa hangin.