Panu Gumawa Ng Hammer Mill

Aa zz xx ss dd ee rr ff dd cc sv ef gg tt yy hh gg bb nn hh jj uu yi hk nj jm mj ju ky ih os ld kg mt jr uf yd he sw ns gd hc ad zv xf sg dt ey ra fz dx cs sd ee gr tf yd hc gv bf ng ht jy uh yg hb nn jh mj ju ki ik oj lm kj mu jy uh ys hd sg nt gr hf ad ze xw ss dd ec rd fv df cg st ey ga tz yx hs gd be nr hf jd uc yv hf ng jt.