Kh Mineral

Nh gi ca kh microblading by mien thao qu trnh hnh thnh v pht trin quy trnh hon thnh chn my trc v sau khi khc si bng gi khc si tiu ch tr thnh chuyn vin m.Brows o to khc si chn my phun - thu chn my phun mi.