Gambar Alat Alat Tambang

Alat ini membantu perataan jalan secara manual dengan menyingkirkan batu batu keras di area.3.Alat muat hasil galian jika perataan jalan tambang dilakukan pada saat ada gundukan tanah atau lokasi daratan yang tidak rata, tentu menghasilkan sisa galian.